Gwarancja ORBEA


Najważniejsze jest Twoje bezpieczeństwo.  

Zapoznaj się obowiązkowo z instrukcją obsługi rowerów Orbea (kliknij w link)

 

Nieustanny wysiłek, jaki każdego dnia wkładamy, aby produkować rowery najwyższej jakości, pozwala nam oferować następujące warunki gwarancji i ochrony:

GWARANCJA PRAWNA .

Zgodnie z prawem oferujemy dwuletnią ustawową GWARANCJĘ.

ZAKRES OCHRONY:

ORBEA udziela gwarancji na wszystkie produkty, które produkuje i/lub dystrybuuje na wszelkie niezgodności przez pierwsze dwa lata po ich zakupie. Niniejsza gwarancja jest ważna tylko dla pierwotnego nabywcy produktu, który jest uprawniony do naprawy i/lub wymiany wadliwego produktu całkowicie bezpłatnie w przypadku jakiejkolwiek niezgodności.

Niniejsza gwarancja ustawowa ORBEA jest w pełni zgodna z gwarancjami prawnymi i handlowymi oferowanymi przez producentów i sprzedawców poszczególnych komponentów innych marek montowanych w naszych rowerach.

ZASADY I WARUNKI

 • Składając reklamację w ramach niniejszej gwarancji, użytkownik musi dostarczyć kopię dokumentu zakupu (faktury sprzedaży) roweru sprzedawcy.

 • Użytkownik musi utrzymywać zakupiony produkt w dobrym stanie technicznym, zgodnie z instrukcjami i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi dołączonej do roweru oraz w instrukcjach opublikowanych na stronie ORBEA. ORBEA może odrzucić wszelkie roszczenia gwarancyjne, które są bezpośrednim wynikiem złej konserwacji produktu przez użytkownika.

 • Niniejsza gwarancja nie obejmuje w żadnym przypadku uszkodzeń lub wad wynikających z niedbałego użytkowania roweru, montażu innych nieoryginalnych akcesoriów, które nie zostały dostarczone lub zamontowane przez producenta, lub jakiejkolwiek niewłaściwej manipulacji lub czynności konserwacyjnych wykonanych przez użytkownika lub przez stronę trzecią w ich imieniu.

 • Niniejsza gwarancja w żadnym wypadku nie obejmuje normalnego zużycia łatwo psujących się elementów. Poniżej wymieniono elementy podlegające zużyciu:

  • Owijki

  • O-ringi

  • Stery

  • Łożyska

  • Szczęki/klocki hamulcowe

  • Chwyty

  • Gwinty

  • Zębatki

  • Tarcze hamulcowe

  • Nakrętki na wentyle

  • Core

  • Gripy i taśmy

  • Przeguby amortyzatorów

  • Śruby

  • Części gumowe

  • Pokrycie siedzenia

  • Pancerze i linki przerzutek oraz hamulcowe/ płyny

  • Osłony dźwigni zmiany biegów lub hamulca

  • Szprychy

  • Nyple

  • Baterie i element układu elektrycznego w e-bike.

 

 • Ze względu na nieodłączne zagrożenia związane z używaniem roweru na drogach lub szlakach oraz fizyczne ryzyko wynikające z jego używania, niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie wymiany niezgodnych elementów i nie obejmuje żadnych obrażeń ciała, które mogą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z nieprawidłowego działania podczas użytkowania. W przypadku wypadku drogowego, niezależnie od tego, kto go bezpośrednio spowodował, gwarancja udzielona przez ORBEA jest nieważna.

 • W żadnym wypadku niniejsza gwarancja nie obejmuje elementów instalacji elektrycznej, które zostały zdemontowane lub zmodyfikowane w celu zmiany ich funkcji bez uprzedniej zgody ORBEA.

PROCES:

 • Aby rozpatrzyć jakiekolwiek roszczenia związane z niniejszą gwarancją, użytkownik musi udać się do punktu sprzedaży, w którym kupił produkt, aby sprzedawca mógł rozpatrzyć ustawową gwarancję. Jeśli nie można odwiedzić sprzedawcy lub jest to nadmiernie uciążliwe dla użytkownika, może on odwiedzić innego oficjalnego dealera ORBEA w celu rozpatrzenia roszczenia lub skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem ORBEA, aby otrzymać instrukcje, jak rozpatrzyć reklamację gwarancyjną. Składając reklamację w ramach niniejszej gwarancji, użytkownik musi dostarczyć kopię dokumentu zakupu (faktury sprzedaży) roweru ORBEA.

DOŻYWOTNIA GWARANCJA ORBEA

ORBEA udziela dożywotniej gwarancji po wygaśnięciu okresu ograniczonej gwarancji, na warunkach wskazanych poniżej.

ZAKRES OCHRONY:

 • Aby uzupełnić oferowaną ustawową gwarancję, ORBEA oferuje wszystkim użytkownikom bezpłatną, dobrowolną dożywotnią gwarancję ORBEA (tj. bez ograniczeń czasowych) na wszystkie ramy i sztywne widelce montowane na naszych rowerach na wady polegające na pęknięciu.

 • Poprzez „Rama” rozumie się wszystkie ramy rowerów ORBEA i sztywne widelce marki Orbea. Na potrzeby niniejszej gwarancji handlowej uważa się, że „rama” oznacza również tylny trójkąt i przednie trójkąty ram z pełnym zawieszeniem, ale nie obejmuje żadnych innych części, które można przymocować do ram (które są klasyfikowane jako „dodatkowe”) oraz widelców amortyzowanych.

 • Gwarancja dożywotnia ORBEA obowiązuje również przez kolejny rok od wygaśnięcia rękojmi (tj. do trzech lat od zakupu produktu przez użytkownika) w przypadku wadliwej farby lub lakieru oraz korozji na wszystkich ramach i sztywnych widelcach.

 • W ramach dożywotniej gwarancji ORBEA, nabywcy są uprawnieni do naprawy i/lub wymiany wadliwego produktu w przypadku jakiegokolwiek pęknięcia ramy i/lub sztywnych widelców.

ZASADY I WARUNKI:

 • Niniejsza gwarancja jest dostępna tylko dla pierwotnych nabywców produktów, którzy wypełnią formularz rejestracyjny roweru lub ramy w ciągu 30 dni od ich zakupu. Nie można go przenieść na kolejnych nabywców, innych niż pierwotny. Składając reklamację w ramach niniejszej gwarancji, użytkownik musi dostarczyć kopię dokumentu zakupu (faktury sprzedaży) roweru sprzedawcy.

 • Niniejsza gwarancja nie obejmuje pęknięć wynikających z niedbałego użytkowania roweru, zamontowania nieoryginalnych akcesoriów, które nie zostały dostarczone lub zamontowane przez naszą fabrykę, lub jakichkolwiek niewłaściwych manipulacji lub czynności konserwacyjnych wykonywanych przez użytkownika lub przez jakąkolwiek osobę trzecią w jego imieniu.

 • Użytkownik musi utrzymywać zakupiony produkt w dobrym stanie technicznym, zgodnie z instrukcjami i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi dołączonej do roweru oraz w instrukcjach opublikowanych na stronie ORBEA. ORBEA może odrzucić wszelkie roszczenia gwarancyjne, które są bezpośrednim wynikiem złej konserwacji produktu przez użytkownika.

 • Ze względu na nieodłączne zagrożenia związane z używaniem roweru na drogach lub szlakach oraz fizyczne ryzyko wynikające z jego używania, niniejsza gwarancja odnosi się tylko do wymiany elementów, których dotyczy i nie obejmuje żadnych obrażeń ciała, które mogą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z nieprawidłowego działania podczas użytkowania. W przypadku wypadku drogowego, niezależnie od tego, kto go bezpośrednio spowodował, gwarancja udzielona przez ORBEA jest nieważna.

PROCES:

 • Aby rozpatrzyć jakiekolwiek roszczenia związane z niniejszą gwarancją, użytkownik musi udać się do punktu sprzedaży, w którym zakupił produkt, tak aby sprzedawca mógł rozpatrzyć niniejszą gwarancję. Jeśli wizyta u tego sprzedawcy nie jest możliwa lub byłaby zbyt uciążliwa, możesz udać się do oficjalnego sprzedawcy ORBEA znajdującego się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania w celu rozpatrzenia roszczenia lub skontaktować się bezpośrednio z dealerem ORBEA, aby otrzymać instrukcje jak rozpatrzyć reklamację gwarancyjną. Składając reklamację w ramach niniejszej gwarancji, użytkownik musi dostarczyć kopię dokumentu zakupu (faktury sprzedaży) roweru ORBEA.

 • Jeżeli naprawa okaże się niemożliwa, ORBEA wymieni wadliwy produkt na produkt o podobnych właściwościach. Jeśli to z kolei okaże się niemożliwe, ORBEA może albo dostarczyć użytkownikowi inny produkt o tej samej jakości i cechach, albo, według własnego uznania, zaoferować użytkownikowi zniżkę na nowy zakup w wysokości proporcjonalnej do wartości wadliwego produktu. Ta wartość zostanie obliczona na podstawie 6% amortyzacji rocznie od pierwotnej ceny detalicznej wadliwego produktu od roku, w którym wszedł on do asortymentu. ORBEA może zastąpić spersonalizowane produkty z gamy MyO podobnymi produktami w aktualnej gamie kolorystycznej, jeśli oryginalna personalizacja nie może zostać odtworzona.

 • Jeśli rama zostanie wymieniona na produkt o tej samej jakości i cechach, niniejsza gwarancja nie obejmuje wymiany żadnego elementu zamontowanego w oryginalnym rowerze, który jest niezgodny z produktem zastępczym dostarczonym przez ORBEA. Koszt wszelkich części zamiennych, akcesoriów i/lub komponentów wymaganych do końcowego montażu pokrywa użytkownik

 • Jeśli okaże się konieczne wysłanie produktu do fabryki ORBEA, producent pokryje koszty wysyłki pod warunkiem, że roszczenie gwarancyjne jest obsługiwane przez tego samego sprzedawcę, od którego produkt został zakupiony. ORBEA zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu wspomnianych kosztów wysyłki i zwrotu produktu od użytkownika, jeśli ten zdecyduje się obsłużyć roszczenie gwarancyjne za pośrednictwem sprzedawcy innego niż ten, od którego produkt został zakupiony lub bezpośrednio z ORBEA, lub reklamacja zgłoszona przez użytkownika nie jest objęta gwarancją.

 • Użytkownik musi we wszystkich przypadkach również pokryć koszty robocizny wymaganej do demontażu i ponownego montażu ramy i/lub widelca do naprawy lub wymiany, jeśli ORBEA zostanie poproszona o wykonanie tych zadań. Jeśli usługi te będą wykonywane u oficjalnego dealera, ich koszt również pokryje użytkownik.

 • Niniejsza gwarancja jest uzależniona od decyzji podjętej przez naszych techników w odniesieniu do charakteru niezgodności produktu po jej zbadaniu.

POLITYKA POWYPADKOWA

ORBEA oferuje program Crash Replacement dotyczący uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku:

USŁUGA OBEJMUJE:

W przypadku pęknięcia lub złamania ramy z powodu czynników zewnętrznych niezwiązanych z wadami produkcyjnymi, udzielana jest zniżka na nowe, podobne urządzenie na następujących warunkach:

0-12 miesięcy od daty zakupu: 50% zniżki od ceny detalicznej.

13-24 miesiące od daty zakupu: 40% rabatu od ceny detalicznej.

25-36 miesięcy od daty zakupu: 30% rabatu od ceny detalicznej.

 

Ta usługa obejmuje wszystkie modele z ramami karbonowymi.

Aby skorzystać z programu, skontaktuj się ze sprzedawcą ORBEA.

WARUNKI:

 • Rower należy zarejestrować w ciągu miesiąca od daty zakupu

 • Faktura zakupu musi być pokazana przy zgłoszeniu.

 • Opcja zakupu dotyczy ramy podobnej lub podobnej do uszkodzonej.

 • Koszty robocizny związane z montażem ramy lub widelca na rowerze pokrywa użytkownik.

 • Opcja zakupu staje się dostępna dopiero po zwrocie uszkodzonej ramy.

 • ORBEA zajmie się wysyłką ramy. Jeśli klient zgłosił się do innego sprzedawcy niż ten u którego zakupił rower, ORBEA zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji, czy pokryć koszty wysyłki.

 • Części zamienne nie są objęte gwarancją. We wszystkich przypadkach ORBEA przedstawi wycenę sprzedaży wymaganych części zamiennych.

 

KOŁA OC XC TEAM- DOŻYWOTNIA GWARANCJA ORBEA ORAZ PROGRAM KEEP ON ROLLING

Ciągle staramy się, aby dostarczać produkty najwyższej jakości, dlatego możemy oferować dodatkową, uzupełniającą podstawowy zakres gwarancję dzięki programowi Keep On Rolling.Po wygaśnięciu dwuletniej gwarancji prawnej koła OC XC Team objęte są dożywotnią gwarancją ORBEA. Koła te montowane są w niektórych modelach Oiz oraz Alma.

PROGRAM KEEP ON ROLLING

W ciągu pierwszych dwóch lat od zakupu program Keep On Rolling oferuje pierwotnemu nabywcy dodatkową ochronę wykraczającą poza gwarancją prawną.

ZAKRES OCHRONY

Bez zbędnych pytań, oferujemy wymianę obręczy karbonowych OC w kołach OC XC Team z powodu pęknięć nieobjętych ustawowymi warunkami gwarancji (uszkodzenia mechaniczne).

WARUNKI

 • Ten program jest ważny tylko dla pierwotnego nabywcy produktu, który zarejestrował rower w ciągu 30 dni od zakupu.

 • Pierwotny właściciel kół poniesie koszty robocizny i wysyłki, a także koszty materiałów wszelkich innych elementów poza komponentami OC, które należy wymienić, aby przywrócić felgę do optymalnego stanu zgodności.

PROCES

 • Wniosek o skorzystanie z programu Keep On Rolling musi zostać przetworzony przez autoryzowanego dystrybutora ORBEA.

 • Sprzedawca roweru może zająć się obsługą i wymianą koła OC.

 • Jeśli klient chce uzyskać pełne pokrycie w programie Keep On Rolling, ORBEA oferuje opcję montażu nowej felgi w fabryce ORBEA przez tych samych ekspertów, którzy początkowo montowali koło.

 • Dystrybutor zajmie się wysyłką kompletnego koła do Mallabi.

 • Oprócz felgi ORBEA wymieni wszystkie szprychy i nyple, aby koło wyglądało jak nowe.

 • Sugerowana cena detaliczna tej usługi wynosi 199 euro. Kwota ta obejmuje koszty robocizny i wysyłki.


DOŻYWOTNIA GWARANCJA

Podobnie jak w przypadku naszych ram i jako uzupełnienie naszej gwarancji prawnej, ORBEA oferuje oryginalnemu nabywcy ORBEA dożywotnią gwarancję na obręcze OC kół OC XC TEAM.

ZAKRES OCHRONY

 • Dożywotnia gwarancja ORBEA na koła zapewnia ochronę przed wadami produkcyjnymi obręczy OC.

 • W przypadku korzystania z dożywotniej gwarancji ORBEA oraz w przypadku wady, która powoduje pęknięcia felgi, klient ma prawo do naprawy i/lub wymiany wadliwego produktu.


WARUNKI

 • Pierwotny właściciel kół poniesie koszty robocizny związanej z wymianą felgi, koszty wysyłki oraz koszty materiałów każdego elementu innego niż OC, który należy wymienić, aby przywrócić koło do optymalnego stanu zgodnie z jego użytkowaniem.

 • Ta ochrona jest ważna tylko dla pierwotnego nabywcy produktu, który zarejestrował rower w ciągu 30 dni od zakupu.

 • Niniejsza gwarancja nie obejmuje, w żadnych okolicznościach, zwykłego zużycia łatwo psujących się przedmiotów lub przemieszczenia koła w wyniku jego użytkowania. Wspomniane elementy podlegające zużyciu to między innymi: szprychy, nyple, łożyska itp.

 

PROCES

 • W celu rozpatrzenia reklamacji Klient musi skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą ORBEA.

 • ORBEA zastąpi obręcz nową, o takich samych lub podobnych właściwościach; jeśli nie jest to możliwe zgodnie z niniejszymi warunkami, ORBEA może zdecydować się na dostarczenie klientowi innego produktu o takiej samej jakości lub, zgodnie z wytycznymi ORBEA, zaoferować klientowi zniżkę na nowy zakup w wysokości proporcjonalnej do wartości niezgodnego produktu.

 • Niniejsza gwarancja jest uzależniona od decyzji naszych techników, po sprawdzeniu produktu, dotyczących charakteru niezgodności.

 

GWARANCJA AMORTYZATORÓW 

 • Producent amortyzatorów udziela w terminie i na zasadach przez niego określonych gwarancji na amortyzatory zamontowane w rowerach ORBEA.

 • Realizacją warunków gwarancji na terenie Polski są dystrybutorzy amortyzatorów zamontowanych w rowerach ORBEA. 

 • W przypadku wystąpienia usterki w amortyzatorze, gdy Klient chce skorzystać z uprawnień do gwarancji przyznanych przez Gwaranta, powinien zgłosić się do sklepu, w którym dokonał zakupu roweru. Sprzedawca, jako pośrednik przekaże żądanie Klienta odpowiedniemu dystrybutorowi lub Klient może zgłosić się bezpośrednio do dystrybutora amortyzatora.

 

 Ważne: Zapoznaj się obowiązkowo z instrukcją obsługi rowerów Orbea (kliknij w link)

Więcej informacji na stronie:

Gwarancja i rejestracja rowerów- https://www.orbea.com/pl-pl/gwarancja/

Produkty, instrukcje - http://content.orbea.com/pl-pl/present/

Interwały serwisowe amortyzatory Rockshox (konieczne, wymagane do gwarancji) - raz w roku lub co 100h.

Interwały serwisowe amortyzatory Manitou (konieczne, wymagane do gwarancji) - raz w roku lub co 100h.

Interwały serwisowe amortyzatory FOX (konieczne, wymagane do gwarancji) - raz w roku lub co 125h.

Interwały serwisowe amortyzatory Suntour (konieczne, wymagane do gwarancji) - raz w roku lub co 100h.

Zgłoszenie reklamacyjne można wysłać mailowo na adres: serwis@pol-sport.com  zamieszczając:

 • opis usterki,
 • zdjęcia: całego roweru, uszkodzonego elementu, kodu kreskowego z numerem ramy, 
 • dowód zakupu,
 • dane kontaktowe. 
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Telefon: +48 570859111

e-mail: sklep@irowery.pl

więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl